Laatimispäivämäärä 21.10.2021

1. Rekisterinpitäjä

Signal Partners Oy (Y-tunnus: 0108147-1) 
Osoite: Tiilitie 10, 01720 VANTAA
info (at) signalpartners.fi

2. Rekisterin nimi

Signal Partnersin markkinointirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, markkinointiin sekä markkinatutkimukseen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Signal Partnersin suoramarkkinointiin, ellei asiakas ole erikseen sitä kieltänyt. Signal Partnersin kohderyhmää ovat muut yritykset. Rekisteriin pyritään tallentamaan ainoastaan niitä yritysten  yhteyshenkilöitä, joiden tehtäviin ja/tai vastuualueeseen Signal Partnersin tarjoamat tuotteet ja palvelut kuuluvat

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisteriin tallennetaan vain nykyisen ja/tai mahdollisen tulevan asiakassuhteen kannalta oleellisia tietoja.

4. Rekisterin tietosisältö

 • Nimi
 • Titteli/toimenkuva
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yritys
 • Yrityksen yhteystiedot
 • Yrityksen osoitetiedot
 • Yrityksen toimiala, koko, henkilöstömäärä, liikevaihto, tulos
 • Tiedot ja muistiinpanot käydyistä keskusteluista, tarjouksista ja tilauksista
 • Tiedot henkilön jättämistä yhteydenotoista ja/tai tukipalvelupyynnöistä
 • Tiedot sähköisen suoramarkkinoinnin (sähköposti) lähetyksistä, avauksista, klikkauksista ja postituslistalta poistumisista
 • Mahdolliset tiedot verkkovierailuista ja verkkosivustojen käytöstä

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietoja saadaan asiakassuhteen syntyessä sekä asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

Nimi- ja yhteystietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Tietoja voidaan saada myös palveluntarjoajilta ja alihankkijoilta, jotka liittyvät palvelun käyttämiseen tai tuottamiseen tai B2B-kohderyhmien toimittamiseen. Tietoja voidaan saada ja täydentää myös sosiaalisesta mediasta, julkisesta verkosta sekä palveluntarjoajilta, jotka tarjoavat näiden tietojen toimittamista ja täydentämistä. Tietoja voidaan saada myös asiakastapahtumista.

Rekisterin tietoja täydennetään Signal Partnersin verkkosivuilla (evästeiden) ja asiakkaan täyttämien lomakkeiden sekä sähköisen suoramarkkinointipalvelun seuraamien lähetys-, avaus-, klikkaus- ja listaltapoistumistiedoilla.

6. Rekisterin tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan yrityksen käytössä, paitsi käytettäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko Signal Partnersin tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, lisäarvopalvelun tuottamiseen, luottopäätöksen tueksi, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle pois lukien tietojärjestelmien ja Signal Partnersin käyttämien palveluntarjoajien palvelimet, jotka voivat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tällöin varmistetaan, että kyseessä oleva palveluntarjoaja täyttää General Data Protection Regulation (GDPR) -säännöstön vaatimukset.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan määrätyillä yrityksen ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja.

Järjestelmät on suojattu teknisesti alan standardien mukaisesti ulkopuolelta tulevia hyökkäyksiä ja tunkeutumisia vastaan. Mahdollisen tunkeutumisen sattuessa siitä tiedotetaan viranomaisia ja asianomaisia henkilöitä General Data Protection Regulation (GDPR) -säännöstön mukaisesti.  

9. Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Lisäksi jaamme sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoja siitä, miten käytät sivustoamme. Kumppanimme voivat yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin, joita olet antanut heille tai joita on kerätty, kun olet käyttänyt heidän palvelujaan. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivustot voivat käyttää tehdäkseen käyttäjäkokemuksesta tehokkaamman.

Lain mukaan voimme tallentaa evästeitä laitteellesi, mikäli se on ehdottoman tärkeää sivuston toiminnan kannalta. Tarvitsemme suostumuksesi kaikenlaisten evästeiden käytölle.

Tämä sivusto käyttää erityyppisiä evästeitä. Jotkut evästeet ovat sivuillamme esiintyvien kolmansien osapuolten palveluiden asettamia.

Voit muuttaa tai peruuttaa hyväksyntäsi sivustollamme evästeilmoituksen kautta.

Lue Tietosuojaehdoistamme lisää siitä, keitä olemme, miten voit ottaa meihin yhteyttä, ja miten käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi.

Tarkastuspyynnön tekijän henkilöllisyys on todennettava riittävällä tasolla ennen tietojen luovuttamista.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä.

Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisella pyynnöllä yrityksen asiakaspalveluun tai henkilörekisterin ylläpitäjälle. Oikaisupyynnön tekijän henkilöllisyys on todennettava riittävällä tasolla ennen tietojen luovuttamista.

Pyynnössä tulee yksilöidä, mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä.

Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi, mikäli viranomaiset ja/tai lainsäädäntö eivät sitä estä. 

Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti yrityksen asiakaspalveluun tai henkilörekisterin ylläpitäjälle. Oikaisupyynnön tekijän henkilöllisyys on todennettava riittävällä tasolla ennen tietojen luovuttamista.

Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan anonymisoitavaksi tai kokonaan poistettavaksi ja millä perusteella.

Sähköisen suoramarkkinoinnin kielto voidaan tehdä yksinkertaisesti jokaisen sähköpostin lopussa olevasta linkistä tai ilmoittamalla rekisterinpitäjälle.