I finsk ägo, grundat år 2010

Tillkommit genom en fusion av Signal Networks Oy och Finnohm Oy

Vi sysselsätter cirka 40 proffs inom mobilitet och datanät
Omsättning 15,9 MEUR (CY2020)

Huvudkontor, logistikcentral och lager i Helsingfors
Lokalkontor i Uleåborg och Stockholm

Främsta verksamhetsområde i Norden
Vi betjänar våra internationella kunders hela organisation

Vi hjälper företag att effektivisera verksamheten och skapa konkurrensfördelar med mobila lösningar

Vi är en partner för stora och medelstora företag vad gäller nyttjande av mobilitet, datanätverk och administrationen av dessa

Vi är en mjukvaruoberoende aktör
Sömlöst samarbete med olika mjukvaruleverantörer

Vår MISSION är att hjälpa våra kunder att mobilisera verksamheten så att det ger dem ekonomisk nytta och en enhetligare vardag i företaget.

Vår VISION är att vara den mest omfattande och pålitliga leverantören av verksamhetskritiska mobilitetslösningar i Norden – en pålitlig partner för stora och medelstora organisationer.

Våra VIKTIGASTE VÄRDERINGAR är komplett kundorientering, kvalitet och pålitlighet, mångsidig kompetens, kontinuerlig utveckling av oss själva samt skalbarhet för de varierande behov som olika stora företag har.

I finsk ägo, grundat år 2010

Tillkommit genom en fusion av Signal Networks Oy (2005) och Finnohm Oy (1974)

Vi sysselsätter cirka 40 proffs inom mobilitet och datanät
Omsättning 15,9 MEUR (CY2020)

Huvudkontor, logistikcentral och lager i Helsingfors
Lokalkontor i Uleåborg och Stockholm

Främsta verksamhetsområde i Norden
Vi betjänar våra internationella kunders hela organisation

Vi hjälper företag att effektivisera verksamheten och skapa konkurrensfördelar med mobila lösningar

Vi är en partner för stora och medelstora företag vad gäller nyttjande av mobilitet, datanätverk och administrationen av dessa

Vi är en mjukvaruoberoende aktör
Sömlöst samarbete med olika mjukvaruleverantörer

Vår MISSION är att hjälpa våra kunder att mobilisera verksamheten så att det ger dem ekonomisk nytta och en enhetligare vardag i företaget.

Vår VISION är att vara den mest omfattande och pålitliga leverantören av verksamhetskritiska mobilitetslösningar i Norden – en pålitlig partner för stora och medelstora organisationer.

Våra VIKTIGASTE VÄRDERINGAR är komplett kundorientering, kvalitet och pålitlighet, mångsidig kompetens, kontinuerlig utveckling av oss själva samt skalbarhet för de varierande behov som olika stora företag har..

SignalONE samlar de produkter och tjänster som kunderna behöver på ett ställe.
Med SignalONE kan våra kunder säkerställa att deras IT-materiel installeras, övervakas, fungerar, administreras och underhålls under hela livscykeln.

Hjärtat i SignalONE-tjänsten är våra flexibla supporttjänster som ger våra kunder snabb hjälp vid störningar eller fel. Vår ServiceDesk fungerar som en enda kontaktpunkt och vårt effektiva underhåll garanterar att kundernas utrustning fungerar så störningsfritt som möjligt.

LÄS MER
LÄS MER
LÄS MER

Nyheter