NETWORKING

NETWORKING

Planering av kommunikationsnät     •     Kartläggning, konsultering och felsökning    •     WLAN-kontrollbesök

Installationer och driftsättning    •    Nätadministration och -övervakning    •     IoT-övervakning och -administration

Optimal och störningsfri funktion hos telekommunikationsnätet

Dokumentering av nätet

Regelbundna kontrollbesök

Kompetent installation och driftsättning

Systematisk övervakning

Administration av smarta enheter i nätet

Fråga mer
LÄS MER
LÄS MER
LÄS MER