SignalONE samlar de produkter och tjänster som kunderna behöver på ett ställe.
Med SignalONE kan våra kunder säkerställa att deras IT-materiel installeras, övervakas, fungerar, administreras och underhålls under hela livscykeln.
Hjärtat i SignalONE-tjänsten är våra flexibla supporttjänster som ger våra kunder snabb hjälp vid störningar eller fel. Vår ServiceDesk fungerar som en enda kontaktpunkt och vårt effektiva underhåll garanterar att kundernas utrustning fungerar så störningsfritt som möjligt.
LÄS MER
LÄS MER
LÄS MER